Pravidla pro inzerování

Pravidla pro vkládání inzerátů na Inzerce.Czprostor.cz
Níže uvedená pravidla jsou nedílnou součástí provozních podmínek a je povinen je dodržovat každý, kdo u nás chce inzerovat. V případě porušení pravidel jsou správci oprávněni dotyčným zamítnout či smazat inzeráty a uživatelské účty, proto doporučujeme všem inzerentům, aby si je důkladně přečetli.
Dodržujte slušnost a zákony
Samozřejmě prvním pravidlem je slušnost a dodržování zákonů – vyvarujte se prosím urážlivých výroků, vyřizování účtů, propagace různých ilegálních politických hnutí a vůbec všech dalších věcí, které jsou v rozporu s obecnou slušností a zákony České republiky.
– Dbejte pokynů správců webu
Správa serveru si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv obsah webu, který je dle jejího názoru v rozporu se zákony, slušnými mravy nebo je jinak nevhodný. Zároveň si vyhrazujeme právo znemožnit přístup uživatelům, kteří se zachovají výše uvedeným způsobem nebo přímo poruší pravidla a provozní podmínky, a to například zablokováním registrace, emailové schránky nebo IP adresy.
– Inzerujte pouze do vhodných sekcí
Vkládejte prosím inzeráty i firmy pouze do odpovídajících kategorií. Pokud pro svůj inzerát nemůžete najít vhodnou sekci, neváhejte nás prosím kontaktovat a my po zralé úvaze rádi vytvoříme sekci novou. Pozor! Odpovídající kategorií se nemyslí kategorie příbuzná! Např. nabídka na pojištění vozidla nemá co dělat v sekci osobní auta! Sem pochopitelně patří jen inzerce jednotlivých konkrétních vozů.
– Inzerujte jednu věc do jedné sekce pouze jednou
Za porušení pravidel slušného inzerování považujeme také opětovné vkládání stejného nebo podobného inzerátu do jedné kategorie několikrát za sebou a uživatelé, kteří to budou opakovaně dělat, se vystavují nebezpečí zablokování svého účtu, případně IP adresy. Pokud např. inzerujete nabídku práce, vložte jí do dané sekce jen jednou – ať to přeformulujete sebevíc, stále je to ta samá věc a smí se zde vyskytovat pouze jednou.
– Inzerujte v rozumné míře
Server Inzerce.Czprostor.cz je určen především pro soukromou inzerci, tzn. i když mohou vkládat inzeráty i firmy, všichni musí respektovat limity, stanovené správci.   Nepřípustná je též jakákoliv automatizace inzerce, která není výslovně povolena našimi správci. Obcházení limitů je považováno za porušení pravidel a narušitel se vystavuje výše zmíněným sankcím.
– Firemní inzerce musí být označena jako firemní
Firemní inzeráty musí být jasně označeny, tzn. firma musí mít registraci a vkládat inzeráty jako firemní. Jde nám o transparentnost inzerce – žádná seriózní firma se nemusí skrývat za anonymní účet a neseriózní firmy na našem serveru nechceme. Dále je zakázáno vkládat do nadpisu inzerátu název firmy nebo odkaz na její web. Název společnosti se uvádí do kontaktů a pokud si společnost přeje, může svůj odkaz na web zadat na konec textu svého inzerátu. Tato služba je ale zpoplatněna. Nerespektování tohoto pravidla vede nejen ke smazání inzerátů, ale i ke smazání uživatelského účtu.
– Inzerujte pouze konkrétní zboží a služby
Je povoleno inzerovat pouze konkrétní předmět nebo službu. Bezplatná inzerce není (narozdíl od placené reklamy) určena k něčí propagaci, ale k přímému nákupu a prodeji. Pokud např. prodáváte výpočetní techniku, tak zvolte ze své nabídky nějaké konkrétní kusy a inzerujte každý z nich v jednotlivých inzerátech – na konci textu inzerátu samozřejmě můžete uvést, že toho prodáváte více.
– Inzerujte tak, aby se zájemce dozvěděl zásadní informace již na serveru
Je zakázáno vkládat inzeráty typu „napište si emailem o více informací“. Text, který lze vložit k inzerátu, je dostatečně dlouhý k vyjádření drtivé většiny nabídek. Lákání emailů z lidí a maskování podezřelých činností u nás tolerovat nebudeme. To platí zejména pro nabídky práce a brigád, kde je třeba uvádět konkrétní požadavky na uchazeče a náplň práce na dané pozici, jinak nebudou inzeráty schváleny.
– Používejte co nejkonkrétnější odkazy
Odkazy v inzerátech vkládejte pouze do kolonky, která je k tomu případně vyhrazená a směřujte je co nejpřesněji. Musí to být webový odkaz přímo na předmět nebo službu (ne žádné homepage firem, kde si kupující musí předmět nebo službu ještě dohledávat).
– Zákaz provizních systémů
Je zakázáno inzerovat weby nebo služby, které fungují na principu tzv. refferal nebo affiliate programů. Podstatou těchto programů je provize pro inzerujícího uživatele za každého dalšího, kterého přivede. Na tom samo o sobě není nic špatného, ale bohužel to ve finále vede k zahlcování inzerce odkazy na stejné weby, což je pochopitelně ku škodě návštěvníků.
– Zákaz animovaných obrázků
Je zakázáno vkládat animované GIFy – animace je vyhrazena pro reklamu a ne pro inzerci a mnoho uživatelů zbytečně obtěžuje.
– Zákaz konkurence
Je zakázáno vkládat odkazy na jiné inzertní nebo aukční weby nebo jinak dělat reklamu konkurenci, tzn. webům stejně zaměřeným jako je tento inzertní server – pokud chcete prodávat přes Inzerce.Czprostor.cz, čiňte tak prosím přímo.
– Vystupujte transparentně
Je zakázáno vytváření vícenásobných uživatelských účtů.
– Zákaz podezřelé inzerce a podvodná inzerce
Kromě inzerátů, které porušují výše uvedená pravidla, existují i určité problematické druhy inzerátů, o které nemáme na základě zpětné vazby od uživatelů našeho serveru vůbec zájem. Jedná se např. o nabídky práce v různých centrech wellness, regenerace apod., práce kosmetických konzultantů, dále různé klikačky, příjem reklamních e-mailů, vyplňování dotazníků, distribuci letáků, kompletaci výrobků atd. Tyto inzeráty často obsahují velké riziko podvodů a „letadel“, skrývají se za nimi různé MLM, referral a affiliate systémy a jejich inzerenti často porušují i další pravidla a mají tendenci spamovat. Na tyto inzeráty se proto zaměřujeme a většinu z nich ihned zamítáme a mažeme uživatelské účty těm, kdo je vložili.

– Souhlas s podmínkami

Každý, kdo podává prostřednictvím své vůle inzerát na našem serveru www.inzerce.czprostor.cz, dává tímto svým úkonem zároveň i svůj svobodný souhlas s uveřejněnými podmínkami serveru inzerce.czprostor.cz, jakož i svým úkonem při podávání svého inzerátu vyjadřuje souhlas pravidly pro inzerování. V případě porušení podminek nebo pravidel, dopouští se inzerovaná osoba jejich porušení a její vložený inzerát může být smazán a to i když byl placen pro některou z uvedených a stanovených služeb tímto serverem bez nároku na úhradu a navrácení již zaplaceného poplatku.

Comments are closed