Než si podáte inzerát

Velmi často setkáváme s tím, že obchodní (podnikatelský) inzerát je vydáván za soukromý – bezplatný. Nejčastěji tomu tak je při prodeji aut, nemovitostí nebo nabídce služeb. Za „soukromým“ inzerátem podaným zdarma se ve skutečnosti skrývá nabídka obchodníka. Stejná situace je u pronájmů bytů. Prosíme podnikatele (a to nezávisle na tom, zda vlastní živnostenský list či nikoliv): Všude na světě je za jakoukoliv inzerci pomáhající „rozhýbat obchod“ nutno zaplatit. Rubriky, do kterých nelze zadat inzerát zdarma, najdete v nápovědě.

Za soukromou inzerci, která je zdarma, považujeme jednorázový prodej, koupi nebo výměnu věcí movitých i nemovitých z nebo do osobního vlastnictví.

Server Inzerce.czprostor.cz si vyhrazuje právo nezveřejnit takový inzerát, který je protizákonný, je v rozporu s etickými pravidly, dobrými mravy, ohrožuje veřejný pořádek nebo by mohl poškodit dobrou pověst serveru, či naše oprávněné zájmy. Inzerát stručně řečeno, nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky.

Proto, abychom dodrželi korektnost, nepřekročili české zákony a nebo nedopatřením nezveřejnili něco co by mohlo být závadné, tak z tohoto hlediska schvalujeme všechny inzeráty.

Za pochopení děkujeme

Comments are closed